29-31th JANUARY 2010: CBS RETREAT!

Dear Everybody,

This is just to let you know that the next CBS Retreat for our Ward in Sweden will take place here at Christian’s Acre, 29-31th January – Beginning Friday at 18.00 with Evening Prayer and ending on Sunday after Mass and lunch. This time it will be led by Fr Mats Wendt, who is a very longstanding member of CBS in Sweden – he joined CBS long before we had a Ward here, and he otherwise serves as a priest in a parish in Eskilstuna. It will be held in Swedish, but if anyone needs translation, I shall be happy to help.

Please make this weekend a priority if you possibly can, and pleast let me know as soon as possible! I can advice on travel if you would like help.

I also enclose the programme for the the autumn and the beginning of 2010 here at Christian’s Acre in a form that is easy to print. You will find all the details on www.tedeum.se – and you are of course very welcome to come for anything you might like – or indeed at any other time!

With best wishes

Yours as ever

Sr Gerd


CORPUS CHRISTI IN STOCKHOLM, THURSDAY JUNE 11th, 7pm

CORPUS ET SANGUIS CHRISTI
ON THURSDAY MAY 22nd / TORSDAG 22 MAJ 
STOCKHOLM:


SOLEMN MASS, 7pm / HÖGTIDLIG MÄSSA 19:00

OUTDOOR PROCESSION OF THE BLESSED SACRAMENT / SAKRAMENTSPROCESSION UTOMHUS

AND / OCH

SOLEMN BENEDICTION / SAKRAMENTAL VÄLSIGNELSE


FOLLOWED BY REFRESHMENTS / FÖLJT AV FÖRFRISKNINGAR


UPCOMING EVENT: THURSDAY NOVEMBER 13TH IN STOCKHOLMDEVOTIONS AND SOLEMN BENEDICTION
OF THE BLESSED SACRAMENT

Devotions and Solemn Benediction
will take place on
Thursday 13th November at 7pm 

Eukaristisk tillbedjan och sakramental välsignelse
kommer att äga rum
 torsdagen den 13:e november kl 19

at the Anglican Episcopal Church of St Peter and St Sigfrid, Engelska kyrkan, Stockholm
(Dag Hammarskjölds väg 14).

UPCOMING EVENT: THURSDAY OCTOBER 16TH IN STOCKHOLM


DEVOTIONS AND SOLEMN BENEDICTION

Devotions and Solemn Benediction
will take place on Thursday 16th October at 7pm 

Eukaristisk tillbedjan och sakramental välsignelse
kommer att äga rum torsdagen den 16:e oktober kl 19

at the Anglican Church of St Peter and St Sigfid.
i Engelska kyrkan i Stockholm (Dag Hammarskjölds väg)

Priest/Präst: Fr John Peart

OXFORDRÖRELSEN 175 ÅR - VI FIRAR MED BÖN

Den 14 juli 1833 höll John Keble - teolog, präst och psalmförfattare - en predikan som blev startskottet för Oxfordrörelsen i Church of England. Den fick inflytande långt utöver hans förväntan. John Henry Newman, Richard Hurrell Froude och William Palmer förenade sig med Keble och publicerade en serie traktater, The Tracts for the Times, och senare blev även Edward Pusey en del av gruppen.

image15Måndagen 14 juli inbjuds Du att ta del i en timmes tyst bön för att markera 175-årsjubileet av Oxfordrörelsen och den katolska förnyelsen i Church of England, och vi i Sverige och Svenska kyrkan har ju också mycket att tacka Oxfordrörelsen för.

När vi ber till Gud den 14 juli är det vår intention, inte bara att minnas dessa händelser i det förflutna med tacksamhet, utan också att lyssna till Gud och att be om Guds hjälp att förstå och utföra Hans vilja här och nu, i vår egen generation.

Det är vår förhoppning att en timme av tyst bön runt hela England och också i Sverige - vi har ju stor anledning att tacka Gud för vad Oxfordrörelsen betytt för oss i Svenska kyrkan och i kristenheten i Sverige - skall påminna församlingar om vad de redan vet men vad de har förpassat till tankens bakgårdar, och kanske vi också kan introducera andra till den katolska, allmänkyrkliga förnyelsens rikedomar och insikter.  

Denna timme av tyst bön stöds av alla de katolska rörelserna och organisationerna i Church of England och vi inbjuder alla kristna av god vilja att ta del tillsammans med oss.

Genom att tacka Gud för Oxfordrörelsen och de många välsignelser den fört med sig för Church of England och Svenska kyrkan vill vi framför allt ge vår Herre Jesus Kristus äran, Han som är vårt förflutna, vårt nu och vår framtid, och på detta sätt frambära till Honom hela vårt liv i tro och kärlek.  

Den tändande gnistan, som satte fart på hela denna mäktiga förnyelserörelse, var den dåvarande Whig regeringens förslag att hälften av de anglikanska biskopssätena på Irland skulle dras in och deras inkomster omfördelas som framlades utan att kyrkan först konsulterats. En grupp präster och professorer i teologi i Oxford, av vilka de mest kända är John Keble, John Henry Newman, Richard Hurrell Froude och Edward Bouverie Pusey är de mest kända, opponerade sig starkt mot regerings förslag. De menade att Kyrkan är gudomligt grundad, att Jesus Kristus är dess huvud och ledare och att dess reform inte har något som, helst med det sekulära parlamentet att göra. Deras oppositionskampanj inleddes genom att John Keble höll sin såkallade assizepredikan (en predikan vid domstolens öppnande för en ny termin) i universitetskyrkan St Mary i Oxford 14 juli år 1833. I denna predikan beskrev han regeringens förslag till ny lagstiftning som ett nationellt avfall (National Apostasy) från den kristna tron. Därefter skrev professorerna i Oxford en rad traktater, i vilka de gick igenom olika aspekter av den teologiska kris som regeringens handlande hade skapat, och de skickade dessa traktater till alla präster och församlingar i England.         

Enligt Oxfordprofessorernas uppfattning hade Church of England gått igenom Reformationen man den var aldrig en kyrka skapad av Reformationen. Den är inte en protestantisk kyrka. (Ordet protestantisk förekommer aldrig i Kyrkans officiella böcker och ordningar, t.ex. i Book of Common Prayer och inte heller i de anglikanska formuleringarna av tron (t.ex. de 39 artiklarna), utan en reformerad katolsk kyrka, vilket är en subtil men viktig skillnad. Church of England är den historiskt katolska och apostoliska kyrkan i England. Den är en del av den vidare Kristi kyrka - ett anspråk som uttrycks på titelsidan i Book of Comon Prayer 1662 (den officiella, ännu gällande utgåvan) - renad från medeltida missbruk och utombibliska tillägg på 1500-talet, men i alla andra avseenden i kontinuitet med den tidigare traditionen. 

De poängterade att Church of England har upprätthållit det historiska tredelade ämbetet av biskop, präst och diakon, att hennes biskopar är en del av den apostoliska successionen, att hennes präster, tack vare episkopala vigning, kan jämställas med romersk-katolska och ortodoxa präster och att de utövar samma prästämbete, samt att genom dem kan hennes trogna lekfolk vara förvissade om att de får ta del av giltiga sakrament.

Oxfordrörelsens ledare var mycket intellektuellt lärda och allvarligt sinnade män. De ansåg att Church of England var hotad och de försökte höja tonen i hela hennes liv och vittnesbörd till en ny och mer seriös nivå. Det som framförallt var viktigt för dem var personlig och kollektiv helgelse, och, eftersom helgelse och helighet endast kan växa utifrån en grundval av sanning, var de särskilt angelägna om renlärighet och teologisk ortodoxi. 

Oxfordrörelsen lär oss att all sanning ytterst kommer från Gud: Jesus Kristus sade själv "Jag är Vägen, Sanningen och Livet". Kristen sanning är inte beroende för sin giltighet av individuella kristnas uppfattningar vid någon särskild tidpunkt. Sanningen är sann endast därför att Gud gör den sann och uppenbarar den för oss, och inte av någon annan anledning. Om alla kristna skulle komma överens om att avvisa någon aspekt av den kristna tron skulle denna aspekt inte därför bli osann, på grund av deras avvisande. Inte heller skulle något plötsligt bli sant om alla kristna bestämde sig för att tro på någonting nytt eller att ändra någon tidigare aspekt av den kristna tron, bara för att de bestämt sig för en sådan ny tro. Gud motsäger inte sig själv. Han kan inte motsäga sig själv. Den kristna tro och morallära som var sann år 33A.D. och år 1833A.D. förblir sann år 2008A.D. Dessa sanningar kan inte ha blivit falska på grund av de motsägande värden och idéer som för närvarande florerar, eller därför att somliga människor har svårt för dem.  

Oxfordrörelsen mötte många utmaningar men den visade sig vara den allra viktigaste religiösa väckelsen i England under hela 1900-talet. Den renässans av andlighet, teologi, vetenskaplig forskning, liturgi, musik, konst och förnyelsen av ordensliv, kloster och kommuniteter (munkar och nunnor) som Oxfordrörelsen inspirerade till i Church of England, och även i Svenska kyrkan, kallas den katolska förnyelsen, Catholic Revival. Ännu idag, i början på 2000-talet, finns det ingen församlingskyrka i hela den anglikanska kyrkogemenskapen, Anglican Communion, som inte på något sätt påverkats av Oxfordrörelsen.


Den 14 juli år 2008, 175 år på dagen sedan John Kebles assizepredikan, kommer anglikaner i hela världen att hålla en timmes tyst bön. Vi gör det i tacksamhet för det rika arvet från Oxfordrörelsen. Och vi ber för framtiden i det att vi söker förstå vad som är Guds vilja och att utföra Hans syften för oss i våra liv, i våra kyrkor och gemenskaper.  Vi inbjuder Dig som läser detta att be med oss, i en kyrka eller ett kloster nära Dig, eller i Din egen bönekammare.


Här på Christens Gård i södra Skåne ber vi Vesper kl.18.00 och därefter, kl.18.30, leder Fr John Brownsell en timmes tyst bön. Efteråt äter vi middag tillsammans. Välkommen hit!

Det vore roligt om andra kloster och församlingar i Sverige också vill vara med och be. Skicka gärna ett mail till tedeum@telia.com och registrera Er bönetimme så vi kan be för varandra. Och registrera Er också på http://www.oxfordmovement.org.uk/ där det också finns mycket mer information att hämta.

/Sr Gerd Swensson
www.tedeum.se


INVIGNING AV MARIASTATY

image14Hej!

Jag hoppas Du vet att vi skall inviga Maria-statyn här i det Heliga Korsets Kapell på Christens Gård lördagen 31:e maj med Mässa kl.12.00 följt av lunch.
Framåt eftermiddagen blir det Vesper, Exposition of the Blessed Sacrament och Benediction. Och på fredagskvällen innan har vi Vesper, + middag + vigilia. Fr John Brownsell,SSC presiderar och det komemr en liten grupp från All Saints Notting Hill.  

Vi tycker det vore väldigt roligt om Du /Ni kunde vara med, det finns fortfarande några sängplatser kvar för den som vill ligga över (och behöver vi fler så ordnar jag det på Folkhögskolan).  För att ha en aning om ungefär hur många som kommer (bra att veta när man lagar mat, och inte minst med tanke på sängplatser!) vore jag tacksam att få veta om Du kan komma.

Roligt om Du kan vara med båda dagarna, men annars går det ju att komma antingen fredagen eller lördagen. Sprid gärna detta till andra som kan vilja komma, det är bara roligt om vi blir många!  

Sr Gerd Swenson

UPCOMING EVENT: CORPUS CHRISTI IN STOCKHOLM, MAY 22nd!

CORPUS ET SANGUIS CHRISTI
ON THURSDAY MAY 22nd / TORSDAG 22 MAJ 
STOCKHOLM:


SOLEMN MASS, 7pm / HÖGTIDLIG MÄSSA 19:00

OUTDOOR PROCESSION OF THE BLESSED SACRAMENT / SAKRAMENTSPROCESSION UTOMHUS

AND / OCH

SOLEMN BENEDICTION / SAKRAMENTAL VÄLSIGNELSE


FOLLOWED BY REFRESHMENTS / FÖLJT AV FÖRFRISKNINGAR


In the meantime have a look at these photos from last years celebration:
Under tiden kan du ta en titt på följande foton från förra årets firande:

image9image11MEMBERSHIP FEES FOR 2008! MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2008!

Dear CBS-Members!

We would like to remind associates who haven't already paid the annual fee for membership, please let Sr Gerd Swensson have your subscription as soon as possible!

The list of paid up members will be the basis for the mailing list for the March-May issue of the Quarterly!

The Annual Fee is 150:- (kronor) and the Life Membership Fee is 900:- (kronor).

Please contact Sr Gerd for details be clicking this link!

Kära CBS-medlemmar!

Vi skulle vilja påminna alla medlemmar som inte har betalat årsavgiften för 2008, vänligen betala så fort som möjligt till Sr Gerd Swensson!

Listan för betalda medlemmar är basen för adresslistan inför utskicket av CBS Quarterly för Mars-Maj!

Årsavgiften är 150 kronor och avgiften för livslångt medlemskap är 900 kronor.

Vänligen kontakta Sr Gerd om betalning genom att klicka på denna länk!

THE CBS LENT RETREAT, 15th-17th February 2008.

The second annual CBS Lent retreat took place this past weekend at Christens Gård (Christians Acre) in Trelleborg, Skåne in the very south of Sweden.
Ten persons, including the Superior General of the CBS: Father Christopher Pearson (who is also our Ward Superior), associates and nonassociates of the CBS, clergy and lay persons, Englishmen and Swedes were gathered for almost three days of silence, prayer, Mass, Exposition and Benediction of the Blessed Sacrament, CBS Ward meeting etc. 
There was though also time for some talk, exquisite meals and of course tea and coffee. It was certainly a great weekand for all participants: as usual at Sr Gerd's Christian's Acre

459839-4

The Chapel of the Holy Cross (which was consecrated by John, Bishop of Fulham in 2006)

459839-8

Sr Gerd, Fr Christopher and Fr Jacob 

459839-5

Fr John and Carina

459839-3

Christopher, Fr Mats and Josef

459839-6

Josef and Fredrik (blog manager)

459839-7

Sr Gerd outside the house

WELCOME TO THE SWEDISH CBS BLOG!

This is a blog for Swedish associates of the Confraternity of the Blessed Sacrament.

image1Sweden is a big country with a relatively small population, this is something that we also notice as associates of the Confraternity of the Blessed Sacrament. Most of us live in Stockholm and are parishoners at the Anglican Episcopal Church of Saint Peter and Saint Sigfrid, but some of us lives "scattered" in all parts of Sweden.

At the CBS Lent retreat at Christens Gård/Christians Acre in Skåne we spoke about how we should keep our fellow CBS associates informed of "what's going on" in The Ward of S Brigid. The idea of a some kind of website was born, and it resulted in this blog. So from now on we can use this blog as a notice board for future CBS events and also to, for example, report previous events (hopefully with some nice inspiring photos, etc)!

We also hope that this blog will be a good place to start for people in Sweden who wants to know more about the Confraternity. For that reason the blog will be published in both English and Swedish.

So, in the name of Jesus Christ, ones again:

Welcome!


RSS 2.0