UPCOMING EVENT: THURSDAY NOVEMBER 13TH IN STOCKHOLM



DEVOTIONS AND SOLEMN BENEDICTION
OF THE BLESSED SACRAMENT

Devotions and Solemn Benediction
will take place on
Thursday 13th November at 7pm 

Eukaristisk tillbedjan och sakramental välsignelse
kommer att äga rum
 torsdagen den 13:e november kl 19

at the Anglican Episcopal Church of St Peter and St Sigfrid, Engelska kyrkan, Stockholm
(Dag Hammarskjölds väg 14).

UPCOMING EVENT: THURSDAY OCTOBER 16TH IN STOCKHOLM


DEVOTIONS AND SOLEMN BENEDICTION

Devotions and Solemn Benediction
will take place on Thursday 16th October at 7pm 

Eukaristisk tillbedjan och sakramental välsignelse
kommer att äga rum torsdagen den 16:e oktober kl 19

at the Anglican Church of St Peter and St Sigfid.
i Engelska kyrkan i Stockholm (Dag Hammarskjölds väg)

Priest/Präst: Fr John Peart

RSS 2.0